Fuld opbakning til forhøjet bidrag

Print Print
29-05-2019

Advokatrådets næstformand, Claus Guldager, forelagde regnskaberne for 2017 og 2018, der viser resultater i balance. Regnskaberne blev godkendt. Han gennemgik budgetterne for 2020 og 2021 og begrundede Advokatrådets forslag om at forhøje bidragssatsen.

Fremadrettet vil der ske en fordobling af Advokatrådets tilsyn. Alene den øgede fokusering på det risikobaserede tilsyn forventes at øge antallet af årlige udkørende tilsyn betydeligt. Samtidig vil de nye regler om offentlige myndigheders pligt til at give Advokatrådet flere informationer om advokater medføre et større antal sager til behandling i Advokatrådet. Endelig planlægger Advokatrådet at tage flere sager op af egen drift. Til gennemførelse af disse planer vil antallet af medarbejdere i Advokatrådets tilsynsafdeling blive markant forøget.

”Det kan ikke være anderledes, end at bidraget må stige. Med budgetterne lægger vi op til at finansiere udgifterne dels med optagelse af lån, dels med forhøjelse af bidraget”, sagde han.

Bidragsforhøjelsen på 1.000 kr. til i alt 7.500 kr. i hvert af årene 2020 og 2021 blev vedtaget med applaus.

Læs mere om Advokatsamfundets økonomi i den skriftlige beretning på hjemmesiden