Forsvarsadvokater kan frit vælge tolke

Print Print
27-06-2019


En ny rammeaftale indgået mellem Rigspolitiet og virksomheden EasyTranslate om levering af tolkeydelser trådte i kraft den 1. april 2019. Rammeaftalen er indgået på vegne af alle institutioner under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet og er en erstatning for Rigspolitiets tolkeoversigt, som dermed bortfaldt den 31. marts 2019.

Den nye aftale om tolkning har givet anledning til usikkerhed om, hvordan forsvarsadvokater skal forholde sig i forhold til brug af tolke. Rigspolitiet har derfor nu udsendt en vejledning, som giver svar på en række spørgsmål vedrørende forsvarsadvokaters anvendelse af tolke. I vejledningen bliver det slået fast, at forsvarsadvokaternes brug af tolke ikke er omfattet af den nye aftale. Forsvarsadvokaterne kan altså fortsat frit vælge, hvilken tolk de ønsker at benytte i forbindelse med samtaler med deres klienter. Desuden indeholder vejledningen svar på spørgsmål om tolkes besøg i fængsler og arresthuse og betaling for tolkeydelser.      

Se link til vejledningen her