Folkedomstolen: "Voldtægt eller samtykke?"

Print Print
17-06-2019

Advokatrådet var igen i år med støtte fra Dreyers Fond repræsenteret på Folkemødet på Bornholm.

Under overskriften ”Voldtægt eller samtykke?” afviklede Danmarks Domstole og Advokatrådet Folkedomstolen, som er et processpil baseret på en autentisk retssag med skuespillere i rollerne som tiltalt, forurettet og et vidne, mens forsvarer og anklager samt dommer er hentet fra den virkelige verden.

En ung mand var tiltalt for kontaktvoldtægt, og der var mellem den tiltalte, den forurettede og et vidne enighed om de væsentligste dele af hændelsesforløbet, men ganske stor uenighed om hensigt og signaler og navnlig om der var tale om voldtægt eller ej.

En jury bestående af MF’erne Britt Bager (V), Mai Villadsen (Ø), Hans Kristian Skibby (O) og Mona Juul (C) og et engageret publikum skulle forholde sig til skyldsspørgsmålet og debattere hvordan et samtykke gives, om en ændring af voldtægtsparagraffen i straffeloven vil gøre det nemmere at dømme i disse komplicerede sager, og om en lovændring reelt vil medføre en ændring af bevisbyrden.

En majoritet af juryen og publikum stemte for en frifindelse – et resultat, som var i overensstemmelse med den dom, sagen i Folkedomstolen var inspireret af – men flere var i tvivl og gav udtryk for, at sager som disse er vanskelige.

Den efterfølgende debat handlede især om forældres opgave med at opdrage børn og unge til at lære at læse andres signaler og grænser.