Fejl i behandling af teledata

Print Print
17-06-2019

Politi- og Anklagemyndigheden oplyser, at der er sket en teknisk fejl i rå-databehandlingen af teledata. Det betyder, at der i perioden fra 2012 til 2019 i sager, hvor telehistorik er indgået, kan have manglet data i det materiale, der er blevet fremsendt til politiet, forsvareren og retten.

”Anklagemyndigheden vil nu gennemgå alle relevante sager. Men vi opfordrer til, at forsvarsadvokaterne også selv er opmærksomme på eventuelle sager, hvor teleoplysninger kunne have haft betydning for sagens udfald. Det er klart, at det kan være en fordel, hvis en sag bliver direkte udpeget og dermed kan få en hurtigere sagsbehandling”, siger Karoline Normann, formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg.

Læs information fra Politi- og Anklagemyndigheden