Familieretten er åbnet

Print Print
02-05-2019

Mandag den 1. april 2019 åbnede det nye familieretlige system, som skal skabe sammenhængende forløb for familierne med fokus på barnet. Det er Danmarks Domstole, der sammen med Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) udgør det nye system. Alle familieretlige forløb om forældreansvar, skilsmisse, børnebidrag mv. starter i Familieretshuset.

Hvis forældrene efter forløbet i Familieretshuset fortsat er uenige, og huset ikke kan afgøre deres sag, sendes sagen videre til familieretten, hvor forældrene kan få afgjort deres sag ved en uafhængig domstol.

”Domstolene samarbejder med Familieretshuset for at sikre, at familien kommer til at opleve, at deres sag behandles i ét samlet forløb og med hensynet til barnet som det vigtigste,” siger Kristian Hertz, direktør for Domstolsstyrelsen.

”Det er vores forventning, at langt de fleste sager i Familieretshuset ender med, at forældrene bliver enige om, hvad der er bedst for barnet. Men det vil nok ikke være dem alle. I de tilfælde er dommeren ved familieretten klar til at behandle sagen og træffe afgørelse ud fra barnets bedste,” siger Kristian Hertz.

Familieretten er en afdeling i den lokale byret. Her er der fokus på, at det skal være trygt for børnene, hvis de skal møde i retten, og forløbene i familieretten er gjort fleksible, så dommerne i endnu højere grad kan tilpasse det til den enkelte families situation.

Læs mere her