Dreyers Fond efterlyser nye ideer

Print Print
24-01-2019

Bestyrelsesformand for Dreyers Fond, Birte Rasmussen, fortæller til K-News, at fonden efterlyser nytænkning i de projekter, der søges støtte til. Gennem en periode har nytænkningen været præget af træghed.

”På det sidste har vi primært set ansøgninger om rejselegater, konferencer eller lignende, hvor man trækker viden til Danmark. Det er typisk universiteterne, der får dem”.

Fonden er derfor selv proaktiv og opsøger områder, hvor de mener, det er værd at støtte.

”Vi har haft møder med de to brancheorganisationer Danske Advokater og Advokatsamfundet om, hvordan vi kan bidrage. Vi ser også meget gerne, at de to organisationer i fællesskab søger hos os. Så på den måde bliver fonden også mere og mere proaktiv.”

Dreyers Fond uddeler hvert år legater for op mod 20 millioner kroner til projekter og studieophold til gavn for advokat- og arkitektstanden. Næste ansøgningsfrist er den 15. juli 2019.

Læs mere på K-News.dk