Brexit og advokater

Print Print
04-04-2019

Storbritannien søger igen udsættelse af Brexit for at få forhandlet skilsmisseaftalen mellem EU og Storbritannien på plads. Alternativet er, at Storbritannien træder ud af EU den 12. april 2019 uden en aftale. Et Brexit uden en aftale vil have betydning for danske advokater, der arbejder i Storbritannien og for engelske advokater, der arbejder under deres hjemlands titel eller leverer serviceydelser i Danmark.

Advokater fra Storbritannien

Folketinget har den 19. marts 2019 vedtaget lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale, som gør, at advokater, der har opnået deres beskikkelse i Storbritannien på udtrædelsestidspunktet, kan fortsætte med at bruge deres hjemlands titel.

Den vedtagne lov kan findes her

I lovens § 31 videreføres anerkendelsesdirektivets regler for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i Storbritannien før Storbritanniens udtræden af EU. Specifikt for advokater medfører bestemmelsen, at rettighederne dermed opretholdes for personer, der senest på udtrædelsestidspunktet har opnået en advokatbeskikkelse i Storbritannien, således at disse ved anerkendelse i medfør af anerkendelsesdirektivets regler kan opnå og varigt bevare beskikkelse som dansk advokat.

I lovens § 31, stk. 4, fastslås det, at personer, der på udtrædelsestidspunktet, har opnået beskikkelse som advokat i Storbritannien, varigt kan udøve advokatvirksomhed som selvstændig og som lønmodtager i Danmark under denne advokattitel.

Det fastslås videre, at advokater, der på udtrædelsestidspunktet er etableret i Storbritannien eller et andet EU/EØS land end Danmark, kan udføre tjenesteydelser under Storbritanniens advokattitler i Danmark, og herunder give møde for danske domstole efter de regler, der er udstedt i medfør af retsplejelovens § 130.

Efter lovens § 31, stk. 5, bevarer personer, der på udtrædelsestidspunktet har autorisation som advokatfuldmægtig i Danmark uden at have dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen, denne autorisation.

Danske advokater i Storbritannien

For så vidt angår danske advokater, der arbejder eller ønsker at arbejde i Storbritannien, arbejder Advokatsamfundet på at få bekræftet information om de fremtidige retningslinjer for dette.

For yderligere spørgsmål kontakt Ida Søholm eller Lene Kragelund på telefon 33 96 97 98.