Teledata: datapakker ikke klar til brug

Print Print
30-10-2019


Rigsadvokaten meddeler, at datapakker til konvertering af teledata, der er under udvikling hos Deloitte i forbindelse med brug af teledata i straffesager og som har til formål at blive anvendt som hjælpeværktøj til at gennemgå og kvalitetssikre teledata endnu ikke er klar til brug.

Rigspolitiet har den 28. oktober overfor Rigsadvokaten oplyst, at datapakkerne endnu ikke har en sådan kvalitet, at de bør anvendes som hjælpebilag. Rigspolitiet har derfor anmodet Deloitte om at kvalitetssikre datapakkerne yderligere, så de er egnet som hjælpebilag under straffesagernes behandling.

Indtil en sådan kvalitetssikring er udført bør Deloittes datapakker ikke anvendes af anklagere til dokumentation af teledata. Dokumentation af teledata bør i stedet – som beskrevet i Rigsadvokatmeddelelsen – ske med udgangspunkt i rådata eller på baggrund af konverteret data som hjælpebilag, når sagen samtidig indeholder de nødvendige krydshenvisninger til rådata. Tilsvarende bør kvalitetskontrol af teledata ske med udgangspunkt i rådata.

Læs Rigsadvokatens meddelelse her