Ansøgningsrunde til Københavns Universitets rejsefond

Print Print
07-02-2019

Frem til 15. marts kan der søges om støtte til udlandsophold gennem Københavns Universitets rejsefond.

Rejsefonden støtter rejser for juridiske kandidater og studerende, som har præsteret videnskabeligt arbejde af værdi, og som vil kunne få udbytte af udlandsophold, herunder møder og kongresser. Der gives ikke støtte til allerede afholdte udgifter.

Ansøgere bedes beskrive formålet med de ansøgte penge så konkret som muligt gennem udfyldelse af skemaet på fondens hjemmeside.

Ansøgningsfristerne i 2019 er 15. marts og 15. oktober, og fonden modtager kun ansøgninger gennem det elektroniske ansøgningsskema på hjemmesiden. Er du i tvivl om du kan søge, kan du skrive til fondens mailadresse på rejsefonden@jur.ku.dk.