Ændringsbekendtgørelse vedr. Advokatnævnets virksomhed

Print Print
10-01-2019

Den 1. januar 2019 trådte ændringsbekendtgørelsen for Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed i kraft. Der er blandt andet indsat et kapitel om Advokatnævnets behandling af frakendelsessager, som giver Nævnet mulighed for at træffe afgørelse om midlertidig frakendelse.

Advokatnævnets afgørelser vedrørende forhold, der er begået inden den 1. januar 2019, er ikke omfattet af den nye bekendtgørelse.

Læs mere her