Advokatetiske regler for skatterådgivning bliver skærpet

Print Print
28-05-2019

Advokatrådet inddrager nu anbefalinger for skatterådgivning som en del af de Advokatetiske regler. Et særligt kodeks for advokaters skatterådgivning vil kun være et tilstrækkeligt og effektivt værn, såfremt anvisningerne bliver håndhævet. Det mener formand for Advokatrådets skatteudvalg Kim Pedersen.

Fra anbefalinger til kodeks. Fra kodeks til advokatetiske regler. Det er den korte beskrivelse af den proces, Advokatrådets arbejdsgruppe angående skatterådgivning har været igennem, siden arbejdet gik i gang i sensommeren 2018.

Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af Skattelovrådets rapport ”Styrket indsats mod skattely” fra marts 2018, hvori Skattelovrådet opfordrede til, at der blev udarbejdet et formaliseret kodeks om skatterådgivning med henblik på at aktivere de anbefalinger om grænseoverskridende skatterådgivning, som et brancheudvalg kom med i 2014.

- Når Skattelovrådet i 2018 efterlyste et kodeks, så var det for at styrke de anbefalinger, som kom i 2014. Man ønskede, at anbefalingerne blev mere aktive i forbindelse med skatterådgivning. Vi går et skridt videre, siger Kim Pedersen, formand for Advokatrådets skatteudvalg og fortsætter:

- Det gør vi ved med de nye advokatetiske regler at signalere, at anbefalingerne fra 2014 efter Advokatrådets opfattelse er en del af god advokatskik. Og det er uanset om der er tale om rådgivning med grænseoverskridende aspekter eller ej.

Skal være rollemodeller

Advokatrådets arbejdsgruppe konkluderede i april efter et grundigt udvalgsarbejde, at den bedste måde at aktivere 2014-anbefalingerne på, var at ændre de advokatetiske regler. Den konklusion har Advokatrådet erklæret sig enig i, hvorfor de advokatetiske regler nu bliver suppleret med nye regler om advokaters skatterådgivning.

- Branchens vilkår defineres af, hvad den enkelte gør. Ved at anbefalingerne indgår i de advokatetiske regler, bliver det tydeligt og mere overbevisende, at advokater gør, hvad de siger – og hvis ikke, har det en konsekvens.

I modsætning til andre faggrupper, der beskæftiger sig med skatterådgivning, har advokaters særlige rolle i samfundet en betydning.

- Advokater har en særstilling i vores retssamfund, og der følger pligter med. Vi skal være rollemodeller som skatteadvokater. Det kan vi godt være samtidig med, at vi først og fremmest er klientens mand. Det forventer vore klienter og vore stakeholders. Med formaliseringen og de nye advokatetiske regler har vi fået den mest effektive regulering blandt skatterådgivere med et reelt indhold, som Advokatrådet vil håndhæve. Advokatrådet er dermed gået så langt, som de overhovedet kan i forhold til at sikre, at anbefalingerne fra 2014 bliver aktive og robuste, siger Kim Pedersen og tilføjer:

- Jeg håber, at initiativet kan være til inspiration for andre grupper af rådgivere, der arbejder med skatterådgivning.

Det nye afsnit om advokaters skatterådgivning vil indgå i de advokatetiske regler fra 1. juli 2019.


Medlemmer af Advokatrådets arbejdsgruppe om et kodeks for skatterådgivning:

  • Formand for Advokatrådets skatteudvalg, advokat Kim Pedersen
  • Formand for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg, advokat Martin Lavesen
  • Medlem af Advokatrådets skatteudvalg, advokat Stine Andersen
  • Professor Rasmus K. Feldthusen, Københavns Universitet