23 nye bestemmelser om tvangsindgreb sidste år

Print Print
15-03-2019

Justitsministeriet har netop udgivet sin årlige redegørelse til Folketinget om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen, den såkaldte retssikkerhedsredegørelse.

Redegørelsen viser, at der i 2018 er vedtaget 23 bestemmelser vedrørende forvaltningens adgang til at gennemføre tvangsindgreb omfattet af retssikkerhedsloven. Det fremgår også, at der i 2018 ikke er vedtaget bestemmelser, der ophæver forvaltningens adgang til tvangsindgreb. Redegørelsen gennemgår endvidere den faktiske anvendelse af tvangsindgreb i 2018, herunder navnlig i form af myndighedernes kontrol- og tilsynsbesøg.

Advokatrådet er i høringsprocessen meget opmærksom på nye bestemmelser om tvangsindgreb, herunder om sådanne bestemmelser er for vidtgående, idet disse bestemmelser som udgangspunkt er i strid med princippet i grundlovens § 72 om boligens ukrænkelighed.

Se for eksempel Advokatrådets høringssvar vedrørende fiskeriloven her.

Læs hele redegørelsen her.