Status på Advokatnævnets sagsbehandling

Print Print
05-10-2018

I september 2018 blev der oprettet 92 nye sager i Advokatnævnet, mens der blev afsluttet 93 sager.

Ved månedens udgang var der 478 verserende sager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 4,5 måneder.