Snart ansøgningsfrist til Rejsefonden for juridiske kandidater og studerende

Print Print
22-06-2018

Ansøgningsfristen til Rejsefonden for juridiske kandidater og studerende er den 10. august 2018 kl. 24. Fonden prioriterer først og fremmest rejser med et videnskabeligt formål, og der er på forhånd afsat 13.000 kroner til studier i engelsk ret. 91 procent af fondens midler tilfalder juridiske kandidater, mens de resterende midler tilfalder studerende.

Fonden støtter kandidater og studerende, som har præsteret et videnskabeligt arbejde af værdi og/eller antages at kunne få udbytte af udlandsophold, eksempelvis kongresser og møder. Der kan ikke søges støtte til allerede afholdte udgifter.

Find ansøgningsskemaet på fondens hjemmeside.