SKAT: Kritisk redegørelse fra ombudsmanden

Print Print
22-03-2018

I en netop offentliggjort redegørelse identificerer ombudsmanden en række forvaltningsretlige fejl og problemer, som efter ombudsmandens opfattelse kan risikere at skade borgernes tillid til skattemyndighederne. 

I redegørelsens konklusion slår ombudsmanden blandt andet ned på, at SKAT i en del af de 30 undersøgte sager ikke har haft overblik over sagens akter. Der er navnlig tale om, at akter, der udgør et vigtigt grundlag for sagen – herunder for sagens udfald – ikke kan genfindes på den pågældende sag. Ombudsmanden har endvidere konstateret, at der er flere sager, hvor skattemyndighederne ikke ser ud til at have forholdt sig til borgernes indsigelser. Herudover afdækker undersøgelsen blandt andet sager, hvor navnlig SKAT har udvist en uheldig adfærd i form af for eksempel et nedladende sprogbrug.

Ombudsmanden bemærker, at både SKAT og Landsskatteretten har taget konstruktivt imod resultaterne af undersøgelsen.

Ombudsmandens undersøgelse blev iværksat efter Advokatrådets Skatteudvalgs henvendelse i forbindelse med åbningen af ombudsmandens skattekontor.

Du kan læse ombudsmandens nyhed og redegørelse her.

Du kan læse om de igangværende egen-drift sager hos ombudsmanden her.