Procesbevillingsnævnet inviterer til gå-hjem-møde

Print Print
05-07-2018

Emnet er fri proces, når Procesbevillingsnævnet afholder gå-hjem-møde torsdag den 20. september kl. 16:30-18:00 i Store Kongensgade 1-3, København.

Følgende emner bliver gennemgået på mødet:

  • Økonomiske betingelser, retshjælpsdækning og retsplejelovens § 329 i relation hertil
  • Sager omfattet af formodningsreglen i retsplejelovens § 328, stk. 3, herunder afgrænsningen mellem § 328, stk. 1 og 3
  • Erhvervssager

Tilmelding skal ske senest 6. september 2018 på sab@procesbevillingsnaevnet.dk.

Læs mere om arrangementet her