Procesbevillingsnævnet inviterer til gå-hjem-møde om fri proces

Print Print
07-09-2018

Du kan stadig sikre dig en plads til Procesbevillingsnævnets gå-hjem-møde om fri proces torsdag den 20. september kl. 16:30-18:00 i Store Kongensgade 1-3, København.

Følgende emner bliver gennemgået på mødet:

  • Økonomiske betingelser, retshjælpsdækning og retsplejelovens § 329 i relation hertil
  • Sager omfattet af formodningsreglen i retsplejelovens § 328, stk. 3, herunder afgrænsningen mellem § 328, stk. 1 og 3
  • Erhvervssager

Tilmelding skal ske på sab@procesbevillingsnaevnet.dk.

Læs mere om arrangementet her