Pligt til at orientere modparten ved indgivelse af klager til Advokatnævnet

Print Print
05-10-2018

Advokatnævnet har ved kendelse af 24. september 2018 truffet afgørelse om, at en advokat tilsidesatte god advokatskik ved at indgive en kollegial klage til Advokatnævnet uden at orientere den pågældende advokat herom. Da der var tale om en hidtil uprøvet overtrædelse, blev den indklagede advokat ikke pålagt en sanktion.