Nyt skattekontor går efter systemfejl

Print Print
26-04-2018

Hvordan kan Ombudsmandens Skattekontor styrke borgernes retssikkerhed og øge tilliden til skattesystemet? Det spørgsmål har Ombudsmandens Skattekontor haft fokus på i det forgangne år, og svaret er blandt andet, at nøglen til at gøre en forskel på skatteområdet er at gå efter systemfejl. Det fremgår af Folketingets Ombudsmands beretning for 2017.

Skattekontoret kommer på sporet af systemfejl via eksempelvis medieomtale, konkrete klagesager og eksterne aktører – det sidste var eksempelvis tilfældet, da Skattekontoret valgte at stille en række spørgsmål til SKAT om sagsbehandlingen i forbindelse med Panama Papers.

Læs beretningen her