Nyheder fra CCBE

Print Print
05-07-2018

En guide til advokater vedrørende brug af online-platforme til at levere juridiske tjenesteydelser. Det er et af CCBE’s fokusområder i øjeblikket sammen med en række andre vigtige initiativer. Det fremgik af CCBE Standing Committee i sidste uge, hvor Advokatsamfundet deltog.

CCBE har også fokus på Europa-Parlamentet og Rådets forslag om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager. Formålet med forslaget er blandt andet at gøre det nemmere for domstolene og de retshåndhævende myndigheder at fremskynde processen med at sikre og indhente elektronisk bevismateriale, som lagres og/eller opbevares af tjenesteudbydere, der er etableret i en anden jurisdiktion.

CCBE bakker op om forslaget, men har i et høringssvar pointeret, at en række grundlæggende rettigheder skal bevares – herunder fortrolighed mellem klient og advokat samt muligheden for domstolsprøvelse og underretning til data-subjektet.

På mødet blev det også nævnt, at tilblivelsen af advokatkonventionen skrider positivt fremad. I øjeblikket er anbefalingerne fra PACE (Europarådets Parlamentariske Forsamling) i høring hos relevante komitéer. CCBE og dets delegationer har ydet en stor lobbyindsats for at fremme udarbejdelsen af den nye konvention og er meget tilfreds med den nuværende status på projektet.

Endelig har CCBE’s delegationer, herunder Danmark, bidraget med væsentlige input til den kommende Guide to mediation for lawyers , som udarbejdes af CEPEJ (Europarådets’ Committee for Efficiency of Justice).