Nye vejledende takster for salærer ved landsretterne

Print Print
20-12-2018

Østre Landsret og Vestre Landsret har fastsat nye vejledende takster for salærer, som træder i kraft 1. januar 2019. De nye vejledende takster gælder:

  • Sager, som advokaten er tildelt som retsmægler
  • Salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager.

Læs mere her (Sager, som advokaten er tildelt som retsmægler)

Læs mere her (Forsvarere i straffesager, bistandsadvokater og beskikkede advokater)