Nye retningslinjer for autorisation af advokater og fuldmægtige

Print Print
22-03-2018

Domstolsstyrelsen har udarbejdet nye retningslinjer for registrering og autorisation af advokatfuldmægtige, som skal møde i retten for advokaten. Ifølge de nye retningslinjer bliver fuldmagtsforholdet registreret, når retten modtager anmodning om autorisation. Fuldmægtige har dog først tilladelse til at give møde i retten, når autorisationen er udstedt af retten. Retten skal modtage anmodning om autorisation senest en måned efter ansættelsen.

Der kan også søges om autorisation til advokater, som endnu ikke har opnået møderet for landsretten.

Du kan finde de nye retningslinjer på domstol.dk, hvor der også ligger en opdateret tilhørende blanket.