Ny databeskyttelseslov er vedtaget

Print Print
24-05-2018

Folketinget vedtog i sidste uge den nye databeskyttelseslov, som sammen med databeskyttelsesforordningen skal erstatte persondataloven med virkning fra i dag, den 25. maj 2018.

Databeskyttelsesloven supplerer og gennemfører databeskyttelsesforordningen og viderefører i store træk reglerne i den nugældende persondatalov, men indeholder også nye elementer, blandt andet i forhold til behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesforordningen gælder i alle EU-medlemslande, mens de supplerende regler i databeskyttelsesloven kun gælder i Danmark. Størstedelen af EU’s medlemslande mangler fortsat at vedtage nationale databeskyttelsesregler som supplement til forordningen.

Advokatsamfundet vil blandt andet på baggrund af vedtagelsen af databeskyttelsesloven revidere og supplere Advokatsamfundets vejvisning til persondataforordningen.

Find databeskyttelsesloven her