Ny Domsdatabase på vej

Print Print
22-03-2018

Domstolsstyrelsen har igangsat udviklingen af Domsdatabasen, som forventes at være færdig inden udgangen af 2019. Domsdatabasen vil indeholde et bredt udsnit af domme i civile sager med retsinformatorisk værdi samt historiske domme fra civil- og straffeområdet. Det er hensigten, at databasen på et senere tidspunkt skal kobles til et nyt straffesystem.

Databasen bliver offentlig tilgængelig og gratis for alle, og der vil være mulighed for at abonnere på specifikke domme via et RSS-feed.

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2018/Ny Domsdatabase paa vej.aspx - d. 16-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.