Legat til start af egen advokatvirksomhed

Print Print
08-11-2018

Har du behov for en økonomisk håndsrækning til start af din egen advokatvirksomhed?

Ole Winther-Nielsens Mindefonds formål er at støtte velkvalificerede juridiske kandidater, som efter legatbestyrelsens skøn har behov for økonomisk støtte til etablering af advokatvirksomhed.

Bestyrelsen opfordrer advokater, der er ved eller som påtænker at starte egen advokatvirksomhed, til at indsende en legatansøgning til fondsbestyrelsen.

Ansøgere skal som minimum vedlægge oplysninger om forretningsgrundlag og budget, herunder oplysninger om kapitalbehov. Ansøgningerne bliver naturligvis behandlet fortroligt.

Det er bestyrelsens hensigt at udbetale et antal legatportioner på typisk 50.000 kroner i starten af 2019.

Ansøgninger sendes til:

Ole Winther-Nielsens Mindefond
c/o advokat Gert Hallig,
Ny Adelgade 5, 1. sal
1104 København K                                
email: advokat@hallig.dk

Ansøgningsfristen er 31. december 2018.