Krav om LEI-koder

Print Print
07-09-2018

Den 3. januar 2018 trådte MiFIR-forordningen i kraft. En værdipapirhandler må herefter kun gennemføre en transaktion for en kunde, der er en juridisk person, hvis kunden forinden har oplyst sin LEI-kode.

Dette betyder, at alle juridiske personer, som ønsker at sælge eller købe værdipapirer fra den 3. januar 2018, skal have en LEI-kode.

Begrebet juridisk person omfatter alle former for selskaber, hvad enten de er privat eller offentligt ejede, men også foreninger, andelsboligforeninger og fonde med mere. Dette gør sig også gældende for eksempelvis konkursboer eller dødsboer, der skal afvikle værdipapirer.

Det betyder, at en advokat, der for eksempel er kurator i et konkursbo, skal sørge for at boet har en LEI-kode, hvis man ønsker at sælge værdipapirer.

En LEI-kode er en standardiseret kode på 20 karakterer. Koden indeholder oplysninger, der gør det muligt entydigt at identificere virksomheden. Man kan få en LEI-kode ved at henvende sig til en LEI-udbyder.  

Læs mere om reglerne og hvor man kan få en LEI-kode her