Kodeks for advokaters skatterådgivning

Print Print
22-06-2018

Advokatrådet har netop godkendt kommissoriet for en ny arbejdsgruppe, der skal se nærmere på muligheden for at udarbejde et mere formaliseret kodeks specifikt rettet mod advokaters skatterådgivning. I givet fald skal arbejdsgruppen udarbejde et forslag til et sådant kodeks. Det sker i forlængelse af Skattelovrådets udtalelse om skatterådgivere fra marts i år.

Advokatrådets formand, Peter Fogh, slog i forbindelse med nedsættelsen af arbejdsgruppen fast, at det allerede i dag er sådan, at det vil være en tilsidesættelse af god advokatskik, hvis en advokat ikke overholder anbefalingerne for grænseoverskridende skatterådgivning og medvirker til ulovlig skatteunddragelse, og at det vil blive sanktioneret af Advokatnævnet.

”Men for at aktivere anbefalingerne – som foreslået af Skattelovrådet – har jeg bedt Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg og Advokatrådets skatteudvalg om at gennemgå Skattelovrådets udtalelse og herunder se nærmere på tanken om udarbejdelsen af et kodeks specifikt rettet mod advokaters skatterådgivning,” sagde Peter Fogh i Advokatsamfundets nyhedsbrev 22. marts 2018.

Arbejdsgruppen holder sit første møde i august og fortsætter arbejdet hen over sommeren og efteråret.

Kommissoriet kan læses her.

Skattelovrådets anbefalinger kan læses her.

Advokatrådets arbejde med Skattelovrådets anbefalinger er omtalt i Advokaten 4/2018