Klager til Skatteankestyrelsen skal ske digitalt

Print Print
22-03-2018

3. april 2018 træder en ændring i bekendtgørelsen om Skatteankestyrelsen i kraft. Ændringerne omfatter hovedsageligt krav om, at klager over skatteansættelser, genoptagelsesanmodninger og den efterfølgende kommunikation fra borgere og partsrepræsentanter skal indgives via en digital selvbetjeningsløsning.

Læs mere om, hvad ændringerne indebærer for professionelle partsrepræsentanter

Ved klageindgivelse m.v.

Det bliver obligatorisk at indgive en klage og anmodning om genoptagelse via Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning.

Følgende dokumenter skal uploades i forbindelse med klageindgivelsen:

  • Klagen og bilag
  • Den afgørelse, der klages over
  • Afgørelsesmyndighedens sagsfremstilling, hvis en sådan er modtaget

Filer kan indsendes som pdf, doc, docx, jpg, png og tiff. Der kan indsendes op til 100 MB i alt.

Når klagen er indsendt, vises en kvittering på skærmen. Kvitteringen indeholder oplysninger om indsendelsestidspunkt og et blanket ID. Blanket ID'et skal bruges ved spørgsmål til sagen og indsendelse af yderligere dokumenter, inden man har modtaget et sagsnummer fra Skatteankestyrelsen. Sagsnummeret fremgår af det brev, som Skatteankestyrelsen sender, når sagsbehandlingen starter.

Blanket ID'et skal derudover anvendes, hvis man har valgt at udskyde betalingen af gebyr. Det er derfor vigtigt, at man noterer blanket ID'et, som er på seks cifre.

Der er nogle få undtagelser fra det nye obligatoriske krav om brug af Skatteankestyrelsens klageformularer, blandt andet i forbindelse med klager over aktindsigt. Klageformularen kan dog anvendes til indsendelse af klager på alle sagsområder.


Ved efterfølgende kommunikation med Skatteankestyrelsen

Det bliver obligatorisk at indgive efterfølgende skriftlig kommunikation om klagesagen, genoptagelsessagen eller lignende via den digitale selvbetjeningsløsning eller via Digital Post (e-Boks).

Hvis man bruger den digitale selvbetjeningsløsning, skal bemærkninger og lignende særskilt uploades som bilag til klagesagen. Der er derfor ikke mulighed for at skrive bemærkninger direkte på sagen.

I forbindelse med upload af yderligere bilag, skal det blanket ID eller sagsnummer, som repræsentanten har modtaget i forbindelse med klagens indgivelse eller sagens opstart i Skatteankestyrelsen, angives.  

Filer kan indsendes som pdf, doc, docx, jpg, png og tiff. Der kan indsendes op til 100 MB i alt.


Indbetaling af klagegebyr for professionelle partsrepræsentanter

Hvis en klage eller lignende indgives af klager selv, skal klagegebyret betales med det samme. Som partsrepræsentant får man dog mulighed for at udskyde betaling af klagegebyret i syv dage. En efterfølgende betaling skal ske via en bankoverførsel med angivelse af blanket ID'et. Det er derfor vigtigt, at man noterer dette i forbindelse med indsendelse af klagen. 


Spørgsmål til ændringerne i bekendtgørelsen eller hvordan en klage indgives via den digitale selvbetjeningsløsning kan rettes til Skatteankestyrelsen på 3376 0909 eller
sanst-support@sanst.dk .