Klage over bobestyrer

Print Print
05-10-2018

I august 2016 bragte vi artiklen ”Sagen henhører under skifteretten… Eller gør den?” om grænsedragningen mellem skifterettens og Advokatnævnets kompetence, når der klages over eksempelvis en bobestyrer. Som opfølgning herpå bringer vi i det kommende nummer af Advokaten eksempler på Advokatnævnets seneste afgørelser vedrørende klager over advokater, der af skifteretten er udpeget til at behandle et dødsbo som bobestyrer.

Det nye nummer af Advokaten udkommer 22. oktober 2018.