Kæmpe opbakning til lokale kredsmøder

Print Print
08-06-2018

Hvordan gennemføres tilsyn på advokatkontorer efter hvidvaskloven fra juni 2017, og hvilke vejledninger stiller Advokatsamfundet til rådighed? Det var nogle af emnerne på de lokale kredsmøder, som netop er rundet af. Derudover var der oplæg om Advokatrådets projekter og indsatsområder i indeværende rådsperiode, mens Advokatnævnets sekretariat fortalte om udviklingen i nævnet og praksis.

De lokale kredsmøder blev afholdt af Advokatsamfundet i samarbejde med de lokale advokatkredse, og der var stor tilslutning til møderne i hele landet.