Justitsministeren gennedsætter Tibetkommissionen

Print Print
05-07-2018

Justitsminister Søren Pape Poulsen har onsdag i denne uge gennedsat Tibetkommissionen, som blandt andet skal vurdere og redegøre for, om der er grundlag for at supplere konklusionerne i Tibetkommissionens beretning fra december 2017. Derudover skal kommissionen undersøge og redegøre for politiets håndtering af demonstrationer og andre meningstilkendegivelser i forbindelse med officielle kinesiske besøg i Danmark siden 1995.

Kommissionen skal så vidt muligt afgive beretning senest to år efter, at kommissionen er nedsat.

Kommissionens sammensætning er den samme som i den tidligere Tibetkommission:

Landsdommer Tuk Bagger, Østre Landsret (formand)
Advokat, ph.d. Ole Spiermann, Bruun & Hjejle
Professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen, Aarhus Universitet

Endvidere er advokat Jakob Lund Poulsen genudpeget som udspørger for kommissionen. 

Læs Justitsministeriets pressemeddelelse her.