Ingen reel adgang til retshjælp trods løfter

Print Print
18-01-2018


Bedre retssikkerhed til danskerne stod højt på Venstres retspolitiske udspil blot et halvt år før folketingsvalget i 2015.

”Borgeren oplever reelt at være gjort retsløs over for det statslige maskineri, der har adgang til store ressourcer, der ligger langt ud over det, som borgeren og dennes eventuelle advokat har adgang til,” hed det i udspillet med titlen ”Borgeren før systemet”.

Men hvordan er det gået med at føre planerne ud i livet? Det har ugebrevet Mandag Morgen undersøgt. Det viser sig, at kun et enkelt forslag om at genindføre fuld omkostningsgodtgørelse til virksomheder, der vinder en retssag over staten, er blevet gennemført. Og det er skuffende, mener generalsekretær i Advokatsamfundet, Torben Jensen. Han opfordrer regeringen til at igangsætte et arbejde, der skal sikre borgerne bedre mulighed for retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikringer.

 ”Vi bliver nødt til at kigge på alle disse ting på én gang. Vi kan ikke bare plukke et lille område ud. Det handler dybest set om at sikre bedre retssikkerhed for fru Hansen. Og på helt centrale områder fungerer ordningen ikke i dag. Tiden er løbet fra den. Ordningen er nærmest lagt i graven på grund af bureaukrati. En stor gruppe af mennesker har reelt ikke adgang til retshjælp.” siger Torben Jensen til Mandag Morgen.

Antallet af civile sager med fri proces er faldet drastisk i løbet af de sidste ti år, siden den sidste større ændring af retsplejelovens regler om retshjælp og fri proces trådte i kraft. 

Læs Advokatsamfundets/Danske Advokaters rapport fra 2016 om retshjælp her