Informationsmøde om ophavsret 8. marts 2018

Print Print
07-03-2018


Torsdag den 8. marts klokken 16:30 afholder Kulturministeriet - i regi af et medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret - informationsmøde om den seneste udvikling inden for ophavsret. På mødet vil der være fokus på de verserende EU-sager og relevante hjemlige sager.

Informationsmødet vil have samme form som Kulturministeriets brede orienteringsmøder, som bliver holdt med jævne mellemrum. Spørgsmål og diskussion vil blive værdsat.

Det er gratis at deltage, og der er ekstraordinært åbent for alle (også ikke-medlemmer). Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, men af praktiske hensyn vil det være fint med en tilbagemelding om deltagelse - dette kan ske på ntv@kum.dk.

Der serveres et let traktement efter mødet.

Mødet finder sted i Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 København K (mødesal Bomholt).