Information om Ankenævnet for Patienterstatningen og Abortankenævnet

Print Print
05-07-2018

Styrelsen for Patientklager er fra 1. juli 2018 en ny styrelse under Sundheds- og Ældreministeriet. Styrelsen overtager sekretariatsbetjeningen af Ankenævnet for Patienterstatningen og Abortankenævnet, som tidligere blev varetaget af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ændringen får ingen betydning for behandlingen af verserende sager.

Styrelsen for Patientklager vil fremadrettet være beliggende i Aarhus, dog med fortsat kontor og postadresse i København indtil årsskiftet, hvor der flyttes til en endnu ukendt adresse.

Styrelsen for Patientklagers (midlertidige) kontaktinformation er:

Styrelsen for Patientklager
Sekretariatet for Ankenævnet for Patienterstatningen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Postadresse:

Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
stpk@stpk.dk
tlf. 72 33 07 40