Information fra Kriminalforsorgen

Print Print
07-12-2018

Kriminalforsorgen har netop overtaget opgaven med transporter af varetægtsarrestanter og foranstaltningsdømte fra politiet. Det betyder, at forsvarsadvokater ikke længere kan overdrage genstande og forplejning til arrestanten i forbindelse med retsfremstillinger, når kriminalforsorgen varetager transporten.

Årsagen er at begrænse muligheden for indsmugling og/eller ulovlig kommunikation.

Dette er allerede praksis for Københavns Fængsler, men reglerne udbredes nu til resten af landet.

Læs mere her