Indsatsen mod ungdomskriminalitet reformeres fra årsskiftet

Print Print
20-12-2018

1. januar 2019 træder en ny reform om forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Det betyder blandt andet, at der bliver oprettet et Ungdomskriminalitetsnævn i alle politikredse, og at ungekriminalforsorgen er klar til at føre tilsyn med de børn og unge, der kommer igennem Ungdomskriminalitetsnævnet. Derudover modtager kommunerne en håndbog om, hvordan de fremover skal administrere det nye system samt en vejledning om rammerne for udveksling af personoplysninger i SSP-samarbejdet.

Læs mere her