Indsats mod ulovlig skatteunddragelse

Print Print
15-03-2018

Fra 1. juli 2020 skal skatterådgivere indberette oplysninger om ulovlig skatteunddragelse til de nationale skattemyndigheder. Det blev EU-landene enige om tirsdag i denne uge, hvor de vedtog EU-Kommissionens forslag om indberetningspligt for skatterådgivere (Mandatory Disclosure).  

Hvis indberetningspligten ikke bliver overholdt, er medlemsstaterne forpligtet til at pålægge skatterådgiverne sanktioner. Og netop bekæmpelse af ulovlig skatteunddragelse står højt på Advokatrådets Skatteudvalgs dagsorden.

- Det er indlysende, at rådgivning, som har skatteunddragelse til formål, er fuldstændig uacceptabelt og skal stoppes, siger formanden for Advokatrådets Skatteudvalg Kim Pedersen.

Skatteminister Karsten Lauritzen opfordrer skatterådgivere til en høj grad af selvjustits i deres arbejde, også når det gælder grænseoverskridende ulovlig skatteunddragelse. Det samme gør Advokatrådets Skatteudvalg.

- Vi advokater er under kontrol af et uafhængigt tilsyn – noget som i øvrigt er helt unikt for rådgivere. Det betyder, at vi helt naturligt har en selvjustits. Det er dog væsentligt, at der findes en balance, sådan at der er respekt og forståelse for advokatens særlige stilling i samfundet, herunder tavshedspligten, siger Kim Pedersen, der også gerne fremhæver rapporten  ”Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse”, der udkom i november 2014, og som indeholder fem anbefalinger vedrørende grænseoverskridende skatterådgivning. Rapporten er udarbejdet af et udvalg, som Advokatrådet deltog i, og som blev nedsat af den daværende skatteminister,

- Advokater, der rådgiver inden for området, følger efter min opfattelse reglerne og anbefalingerne. Vi følger udviklingen og ser løbende på, om vores regler er robuste. Det sker i dialog med skattemyndighederne. Området er ikke statisk, og når der kommer lidt erfaringer fra SKATs behandling af Panama-Papers, vil det være naturligt at inddrage disse, siger Kim Pedersen.

Den nye indberetningspligt indfører en pligt til at indberette oplysningerne til de nationale skattemyndigheder, hvis det vurderes, at der er tale om ulovlig skatteunddragelse. EU-landene skal nemlig indføre regler, der forpligter skatterådgivere til at indberette oplysninger til de nationale skattemyndigheder om ”visse grænseoverskridende skatteordninger”, der implicerer flere lande, heraf mindst ét EU-land. Dette forudsætter dog, at der er reelt internationalt samarbejde, mener Kim Pedersen:

- En effektiv indsats mod ulovlig international skatteunddragelse kræver, at myndigheder har adgang til relevante oplysninger, og ikke mindst at der findes et reelt internationalt samarbejde med udveksling af oplysninger og bekæmpelse af skatteunddragelsen. Det er her, man først og fremmest bør sætte ind fra myndighedernes side.