Husk altid at være omfattet af ansvarsforsikring og garanti

Print Print
20-12-2018

Som advokat og EU-advokat er det dit ansvar til enhver tid at være omfattet af ansvarsforsikring og garanti. Det afgørende er, om du er beskikket som advokat, og ikke om du udøver advokatvirksomhed. Det er således alene i perioder, hvor din beskikkelse er deponeret eller frakendt, at du ikke skal have ansvarsforsikring og garanti.

Det er særligt ved jobskifte, barsels- og sygeorlov eller andre ændringer i dit arbejdsliv, at du skal være opmærksom på, at der ikke opstår perioder, hvor du i kortere eller længere tid er uden ansvarsforsikring og garanti. Advokatrådet og Advokatnævnet ser med stor alvor på  manglende ansvarsforsikring og garanti, og de fleste af sagerne ved Advokatnævnet afgøres med store bøder, eller med at advokaten frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed.

Forsikringsselskaberne er forpligtet til at informere Advokatsamfundet, når advokater ikke længere er omfattet af en ansvarsforsikring og garanti. Det er derfor vigtigt, at du husker at orientere Advokatsamfundet, hvis du tegner ny ansvarsforsikring og garanti, og at du husker at tegne den nye ansvarsforsikring og garanti med virkning fra datoen, hvor den tidligere forsikring ophører. Kontakt specialkonsulent Christian Bruselius Beck på cbb@advokatsamfundet.dk, hvis du har spørgsmål til ansvarsforsikring og garanti.