Hjælp til hvidvaskloven

Print Print
02-03-2018


Advokatsamfundet har udarbejdet oplæg til politik, procedure og risikovurdering efter § 8 i hvidvaskloven samt § 16-underretningen af klienten. Oplæggene kan tjene til inspiration for advokater, som netop er begyndt at behandle sager omfattet af hvidvaskloven, og advokater som skal i gang med den løbende revision af politikken, proceduren og risikovurderingen.

Derudover ligger der på hjemmesiden to erklæringer, som dels vedrører tilfælde, hvor advokatkontoret ikke behandler sager omfattet af hvidvaskloven, og dels tilfælde hvor advokatkontoret behandler sager omfattet af hvidvaskloven, men har fem eller færre ansatte og derfor ikke er forpligtet til at have en whistleblowerordning. Erklæringerne skal opbevares på advokatkontoret og fremvises ved tilsyn.

Læs mere her

 


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2018/Hjaelp til hvidvaskloven.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.