Halvårstal fra Advokatnævnet

Print Print
05-07-2018

I første halvår af 2018 fik Advokatnævnet 636 nye klager og genoptagelsesanmodninger, og der blev afsluttet 643 sager.

I juni måned alene kom der 81 nye klager og genoptagelsesanmodninger, og der blev afsluttet 130 sager. Ved månedens udgang var der 434 verserende sager.

Sagsbehandlingstiden er gennemsnitligt 4,3 måneder.