Folkemødet: Debat om fremtidens kriminalitetsbekæmpelse

Print Print
08-06-2018

Hvordan sikrer vi, at borgernes tryghed og tillid til retssystemet stiger, mens vi samtidig bekæmper stadig mere kompliceret, organiseret, grænseoverskridende og digital kriminalitet? Det er spørgsmålet, når topledelsen i Advokatsamfundet, Justitsministeriet, Politiet, Anklagemyndigheden, Domstolsstyrelsen, Kriminalforsorgen og Institut for Menneskerettigheder mødes til debat om fremtidens kriminalitetsbekæmpelse på Folkemødet.

Deltagere:
Jens Henrik Højbjerg, Rigspolitichef, Rigspolitiet
Jan Reckendorff, Rigsadvokat, Anklagemyndigheden
Jonas Christoffersen, Direktør, Institut for Menneskerettigheder
Thorkild Fogde, Direktør, Kriminalforsorgen
Helle Bertung, Retspræsident for Vestre Landsret, Domstolsstyrelsen
Torben Jensen, Generalsekretær, Advokatsamfundet
Claus Oxfeldt, Forbundsformand, Politiforbundet
Kim Østerbye, Forbundsformand, Fængselsforbundet

Fredag den 14. juni klokken 14:00-15:00 på Nordlandspladsen, Plads B12

Læs mere om arrangementet ”Tryghed og tillid – balance i kriminalitetsbekæmpelse” her