Finanstilsynets hvidvaskvejledning

Print Print
18-10-2018


Finanstilsynet har den 12. oktober 2018 offentliggjort en ny vejledning om hvidvaskloven. Finanstilsynet skriver blandt andet i pressemeddelelsen, at Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) ikke indeholder ny regulering, men giver de omfattede virksomheder vejledning til overholdelse af kravene i den gældende hvidvasklov, der trådte i kraft den 26. juni 2017 og er baseret på EU’s fjerde hvidvaskdirektiv.

Find vejledningen her