Fællessamlingen: To fine faglige dage på Fyn

Print Print
26-04-2018

Advokaters omdømme, interessekonflikter og Advokatnævnets pilotprojekt om mægling og mediation. Det var nogle af de vigtigste emner på Fællessamlingen 2018, der fandt sted i Fåborg på Fyn den 19. og 20. april.

Sekretariatschef i Advokatnævnet, Mette Green van de Ven, fortalte, at mægling- og mediationsprojektet nu bliver evalueret. Det sker for at vurdere, om det skal være en permanent ordning.

”Vores oplevelse er, at ordningen er blevet positivt modtaget,” sagde hun og understregede, at samarbejdet med kredsene i mediationssagerne har været rigtig godt.

284 salærklager og 36 kollegiale adfærdsklager er indgået i pilotprojektet, der har kørt over tre år, og af de egnede sager har omkring en tredjedel sagt ja til at indgå i et mæglings- eller mediationsforløb.

”Erfaringen er, at når man siger ja, er man parat til at lukke sagen. Derfor er sagerne også løst på ret kort tid,” fortalte Mette Green van de Ven.

Også interessekonflikter var til diskussion på Fællessamlingen, hvor Lone Møller, medlem af Regel- og Tilsynsudvalget, holdt oplæg om, hvor grænsen går, når det gælder ansatte som eksempelvis sekretærer og studentermedhjælpere – et tema, der også vil være fokus på i det kommende nummer af Advokaten.

Endelig holdt Niels Lunde, chefredaktør på Børsen, et provokerende oplæg om advokaters omdømme, hvor han blandt andet stillede spørgsmål til, hvor stor innovation der er i branchen.