Fællessamling i april 2018

Print Print
02-02-2018

 

Årets fællessamling for advokaterne i Advokatrådet, Advokatnævnet og alle otte kredsbestyrelser bliver holdt den 19.-20. april 2018 på Hotel Faaborg Fjord. På fællessamlingen mødes de advokater, der er aktive i Advokatsamfundets organer, for at drøfte aktuelle emner og status i de forskellige organer. Blandt emnerne for årets fællessamling er advokaters omdømme, som også er et af Advokatrådets aktuelle fokuspunkter.