Evaluering af minretssag.dk

Print Print
12-04-2018

Alle retter i Danmark har taget selvbetjeningsløsningen minretssag.dk til sig – senest Højesteret i februar 2018. Det betyder, at alle civile sager skal oprettes og behandles digitalt. Domstolsstyrelsen gennemfører i øjeblikket en brugerundersøgelse blandt 200 advokater, som fokuserer på brugernes erfaringer med implementeringen og brugen af minretssag.dk. De udvalgte advokater har hver især modtaget en mail som én af 200 advokater med civile sager som interesseområde, der er tilfældigt udtrukket fra Advokatsamfundets database over advokater i Danmark, AMK.