Domstolsstyrelsens årsrapport og årsberetning

Print Print
15-03-2018

Kortere sagsbehandlingstider, større ensartethed, tidssvarende kommunikation, en attraktiv arbejdsplads. I Domstolsstyrelsen årsberetning og årsrapport, som netop er udkommet, bliver der fulgt op på Danmarks Domstoles arbejde for at opfylde de overordnede mål i 2017. Læs blandt andet om antallet af sager ved retterne og udviklingen i sagsbehandlingstiderne, om tilliden til domstolene og digital behandling af civile sager.

Læs mere her