Deltag i Advokatsamfundets undersøgelse om kommunikation og omdømme

Print Print
05-10-2018

Advokatrådet iværksatte i slutningen af sidste år et projekt om Advokatsamfundets kommunikation og advokaters omdømme.

Som led i projektet vil der i næste uge blive udsendt en mail fra bureauet OTW, som Advokatsamfundet samarbejder med, til alle advokater med et link til en kort spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er en del af en undersøgelsen, som skal afdække de faktorer, der påvirker omdømmet, og identificere målene for en fremtidig indsats på området. Projektet omhandler også en opdatering af Advokatsamfundets kommunikationsstrategi, så den understøtter indsatser for advokatstandens omdømme samt imødekommer medlemmernes kommunikationsbehov.

Vi håber meget på, at så mange som muligt vil tage sig tid til at deltage i undersøgelsen.