Deltag i Advokatrådets undersøgelse af omdømme og kommunikation

Print Print
23-11-2018

Advokatrådet iværksatte i slutningen af sidste år et arbejde med advokaters omdømme. Høj troværdighed og et godt omdømme er et vigtigt grundlag for advokatens rolle i samfundet. Set i lyset af den seneste tids kritiske presseomtale af en række sager og den generelle debat om betydningen af omdømme og tillid er dette arbejde mere aktuelt end nogensinde.

Som led i dette arbejde undersøger vi i samarbejde med bureauet OTW advokatstandens omdømme. I den forbindelse vil alle advokater modtage et spørgeskema. Ved at besvare spørgeskemaet er man med til at afdække de faktorer, der påvirker omdømmet, og identificere målene for en fremtidig indsats på området. Projektet omhandler også en opdatering af Advokatsamfundets kommunikationsstrategi, så den understøtter indsatser for advokatstandens omdømme samt imødekommer medlemmernes kommunikationsbehov.

Udover denne spørgeskemaundersøgelse er der vedrørende omdømmet også foretaget kvalitative interviews med en række af standens interessenter, ligesom der vil blive udarbejdet en befolkningsundersøgelse.

Spørgeskemaet vil blive sendt direkte ud til alle advokater snarest, og vi håber, at mange vil afsætte lidt tid til at bidrage til denne undersøgelse, der er vigtig for vores fremtidige arbejde.