Brugerundersøgelse: mere kommunikation, tak

Print Print
12-04-2018

Hvert år løber der godt 1.200 sager igennem Advokatnævnet. Hver sag involverer flere parter og har stor betydning for alle involverede. Men hvor stor er tilfredsheden med nævnets afgørelser, kommunikation og sagsbehandlingstid? Det har Advokatnævnet undersøgt i en anonym brugerundersøgelse blandt advokater og borgere. Undersøgelsen viser en gennemgående tilfredshed, men der efterspørges mere let tilgængelig information om afgørelser og mulighed for elektronisk kommunikation.

Find brugerundersøgelsen her

Læs mere om undersøgelsen i det nye nummer af Advokaten, som udkommer på mandag.