Brev til børne- og socialministeren: Brug for handicappolitisk handlingsplan

Print Print
07-09-2018

Mennesker med handicap har markant ringere vilkår end resten af befolkningen inden for vigtige områder som uddannelse, beskæftigelse, vold, sundhed og diskrimination. Det viser Institut for Menneskerettigheders handicapbarometer.dk, der kortlægger levevilkårene for mennesker med handicap. Advokatsamfundet er derfor medunderskriver på et brev til børne- og socialminister Mai Mercado, hvor ministeren opfordres til at tage initiativ til en national handicappolitisk handlingsplan.

Af brevet fremgår det blandt andet, at handlingsplanen skal være tværgående, rumme målbare målsætninger og tage udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention.

Brevet er afsendt af Danske Handicaporganisationer og Institut for Menneskerettigheder, men med en lang række organisationer som medunderskrivere.

Læs hele brevet her

Læs debatindlæg på Altinget.dk her